อนุทิน #130253

| อนุทิน ... ๕๑๓๗ |

"..."

"กัลยาณมิตร" เป็นพลังมหัศจรรย์

ที่คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง...ควรต้องมี

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามตีหนึ่ง)
๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)