อนุทิน 130246 - prayat duangmala

พระเจ้าองค์เดียว

พระศาสนา  สัมพันธ์  คือ มรรคา 

ชี้ชักพา  นำมนุษย์  สู่จุดหมาย

เพื่อมนุษย์  ได้เป็นสุข  ทุกนิกาย

 พระเจ้าแท้  มีแต่  พระองค์เดียว

ทางจึงมี  แต่ทางเดียว  เป็นแม่นมั่น 

เป็นทางตรง  มุ่งไป  สู่ไกลวัลย์

เป็นนิรัน  ดรสุข  แก่ทุกคน 

ไม่มีข้อ  ขัดแย้ง  แบ่งพวกพรรค

มนุษย์รัก  ร่วมสุข  ทุกแห่งหน 

นี่แหละหนา  พวกเรามา  รวมกมล

แห่งปวงชน  เพื่อบูชา  พระเจ้าเดียว 

การเรียกชื่อ  ต่างกัน  นั้นไม่แปลก

แต่เนื้อใน  ไม่อาจแยก  เป็นสาวเสี้ยว 

คือธรรมธาตุ หนึ่งแน่  เป็นแท้เทียว

ทุกคนเหนี่ยว  เป็นที่พึง  จึงรอดเอย

???????????

ท่านพุทธทาส ภิกขุ สวนโมกข์พลาราม ไชยยา สุราษฎรธานี 

เขียน 05 Oct 2013 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)