อนุทิน 130244 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

วันนี้ฉันไปเรียนครูสมาธิตามปกติในวันหยุด
พี่เลี้ยงกลุ่มแจ้งเรื่องการเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขา ฯ
ฉันได้พบเห็นคนหลายประเภท 


ประเภทแรก คือ มองเห็นความสามารถของคนอื่น
แต่ไม่เห็นความสามารถของตนเอง
(พยายามเลือกคนอื่น เขาจะได้ไม่เลือกเรา)

ประเภทที่สอง คือ พวกที่มีปัญญาแต่อ้างว่าไม่มีเวลา
ประเภทที่สาม คือ พวกที่มีเวลาแต่อ้างว่าไม่มีปัญญา
ประเภทที่สี่ คือ เลือกใครก็ได้สนับสนุนหมดจะได้จบเรื่องเร็ว ๆ

สังคมทุกวันนี้ดูเหมือนไม่ต้องการคนดีมากไปกว่าคนเสียสละ....
เพราะคนเสียสละหายากเต็มทน

"การทำงานที่เสียสละคือชัยชนะของชีวิต"

                                                                     ธรรมทิพย์
                                                      ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 05 Oct 2013 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)