อนุทิน 130242 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ชนะท่านที่โกรธอ้าง ........... อโกธา

ชนะหมู่มุสา ...................... สัตย์สู้

ชนะพวกพาลา ................... ดีรับ รองแฮ

ชนะตนนั่นรู้ ...................... เร่งรู้ใจตน

เขียน 05 Oct 2013 @ 20:07 ()


ความเห็น (0)