อนุทิน #130242

๐ ชนะท่านที่โกรธอ้าง ........... อโกธา

ชนะหมู่มุสา ...................... สัตย์สู้

ชนะพวกพาลา ................... ดีรับ รองแฮ

ชนะตนนั่นรู้ ...................... เร่งรู้ใจตน

เขียน:

ความเห็น (0)