อนุทิน 130238 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

๕/๑๐/๒๕๕๖

 

อนุทิน ๕๒.

 

โคลงสี่สุภาพ  :  “สติปัฏฐาน ๔ ควรมีในตน”

        ธรรมะอันยิ่งแท้             โลกา

        ควรคู่ในกายา               หนึ่งนั้น

        สติปัฏฐานอัน               เอกยิ่ง

        ขวัญมิ่งอยู่ตรงหน้า         อย่าได้ไกลตน.

 

 

สติปัฏฐาน  ๔  คือ กายา...เวทนา...จิตตา...ธัมมา...ตามด้วยอนุปัสสนา.

เขียน 05 Oct 2013 @ 19:15 () แก้ไข 06 Oct 2013 @ 07:45, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณสมาชิกที่ให้กำลังใจทุกท่านมากครับ