อนุทิน 130221 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๕

เมื่อคุณต้องตัดสินใจเลือก....

คุณจะเลือกทางไหน

ทางสบาย....ทางตัน

ทางเสี่ยง...ทางที่แขวนบนเส้นด้าย

http://www.gotoknow.org/posts/550285

เขียน 05 Oct 2013 @ 10:11 ()


ความเห็น (1)

อยากไป อยากไป ดูของดีที่ลาว