อนุทิน #130221

อนุทินที่ ๑๕

เมื่อคุณต้องตัดสินใจเลือก....

คุณจะเลือกทางไหน

ทางสบาย....ทางตัน

ทางเสี่ยง...ทางที่แขวนบนเส้นด้าย

http://www.gotoknow.org/posts/550285

เขียน:

ความเห็น (1)

อยากไป อยากไป ดูของดีที่ลาว