อนุทิน #130211

| อนุทิน ... ๕๑๒๙ |

"ทำเอง ได้เอง"

ขึ้นชื่อว่า...กิเลส...แล้ว
มันจะไม่ไว้หน้าใคร มันทำลายทั้งสิ้น
แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่...สติ
เราเองเป็นผู้ทำจิตของตนให้เศร้าหมอง
ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระุพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้
ทำเอง ... รู้เอง ... ได้เอง

หลวงปู่ขาว อนาลโย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ขอบคณครับ คุณหมอธิ ;)…