อนุทิน 130211 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๒๙ |

"ทำเอง ได้เอง"

ขึ้นชื่อว่า...กิเลส...แล้ว
มันจะไม่ไว้หน้าใคร มันทำลายทั้งสิ้น
แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่...สติ
เราเองเป็นผู้ทำจิตของตนให้เศร้าหมอง
ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระุพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้
ทำเอง ... รู้เอง ... ได้เอง

หลวงปู่ขาว อนาลโย

เขียน 04 Oct 2013 @ 22:40 () แก้ไข 05 Oct 2013 @ 00:22, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ส้า ธุ จ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคณครับ คุณหมอธิ ;)…