อนุทิน 130209 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๒๘ |

"ความทุกข์"

ความทุกข์
เป็นโรคอย่างหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นในใจของใครแล้วก็มักจะเป็นโรคเรื้อรัง
ถ้าไม่มีการเยียวยารักษา
โรคนั้นก็มักตั้งอยู่นาน ๆ
ก็เรียกว่า "ตรมตรอมใจ"
แล้วก็มีความทุกข์เรื่อยไปตลอดชีวิต

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

เขียน 04 Oct 2013 @ 22:36 () แก้ไข 05 Oct 2013 @ 00:22, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เวลา แสงสว่าง กรรไกร

เขียนเมื่อ 

ปรัชญาแฝงธรรม ;)…