อนุทิน #130209

| อนุทิน ... ๕๑๒๘ |

"ความทุกข์"

ความทุกข์
เป็นโรคอย่างหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นในใจของใครแล้วก็มักจะเป็นโรคเรื้อรัง
ถ้าไม่มีการเยียวยารักษา
โรคนั้นก็มักตั้งอยู่นาน ๆ
ก็เรียกว่า "ตรมตรอมใจ"
แล้วก็มีความทุกข์เรื่อยไปตลอดชีวิต

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เวลา แสงสว่าง กรรไกร

ปรัชญาแฝงธรรม ;)…