อนุทิน 130199 - บุษยมาศ

บางครั้งคนเรา ชอบคิดว่า...คนอื่นเหมือนกับตนเอง...ในฐานะที่ทำงานด้านบุคคล

การันตีได้เลยว่า..."คนเราไม่เหมือนกันเสียทุกอย่างไป...ต้องจำแนกเป็น

รายบุคคล"...เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย สำหรับคำว่า "คน"

 

ภาพ  :  USA.

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 04 Oct 2013 @ 15:58 () แก้ไข 04 Oct 2013 @ 16:00, ()


ความเห็น (0)