อนุทิน 130189 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๒๔ |

"การเรียนรู้"

การที่ได้มีโอกาสเรียนสูง ไม่ได้หมายความว่า คน ๆ นั้นจะเก่งขึ้นตามใบปริญญานั้นเสมอไป
หลายคนเข้าไปเรียน แต่ก็ไม่ได้สิ่งที่รู้จริงกลับมา

การพัฒนาทางสติปัญญานั้นควรเริ่มต้นที่การ "เปิดใจ" รับฟัง รับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณก่อน
หลังจากนั้นตามด้วยการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน จากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้มา

คนใจแคบ เรียนรู้แบบแคบ ๆ เอาแค่สิ่งเฉพาะหน้าเป็นพอ
คนใจกว้าง เีรียนรู้แบบกว้าง ๆ ทุกอย่างเป็นความรู้

บางคนเรียนก็เพียงแค่หน้าตาในสังคม (Act & Art)
บางคนเรียนก้เพียงแค่หน้าที่การงานก้าวหน้า (Advance)

การพัฒนาตนขึ้นต้องเริ่มจากการ "เปิดใจ" ก่อน
และถามตัวเองว่า "เรียนเพื่ออะไร" กันแน่

เขียน 04 Oct 2013 @ 10:25 () แก้ไข 05 Oct 2013 @ 00:24, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้ชีวิต + การเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งใบปริญญาเพื่อประกอบวิชาชีพ สำหรับกรณีแรก…ใครจะทำได้มากกันนั้น ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันเดิมที่ได้มาจากครอบครัวและการศึกษาระดับพื้นฐานด้วยค่ะ โดยเฉพาะความรัก + ความอบอุ่น…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับพี่ ;)…