อนุทิน #130188

เห็นด้วยกับ.."เรียนเชื่อกับเรียนแย้ง" ของอาจารย์วิจารณ์  พานิช  สำหรับการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้...http://www.gotoknow.org/posts/550195

ภาพ  :  แพท่าปลา บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน:

ความเห็น (0)