อนุทิน 130188 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

เห็นด้วยกับ.."เรียนเชื่อกับเรียนแย้ง" ของอาจารย์วิจารณ์  พานิช  สำหรับการศึกษาไทยในปัจจุบันนี้...http://www.gotoknow.org/posts/550195

ภาพ  :  แพท่าปลา บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 04 Oct 2013 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)