อนุทิน 130187 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ชอบบทความของอาจารย์วิจารณ์  พานิช  "ดัชนีทุนทรัพยากรมนุษย์"

http://www.gotoknow.org/posts/550188

เพราะทำให้เรารู้ว่า...ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ ๔๔ จาก ๑๒๒ ประเทศ

และติด ๑ ใน ๑๐ ของเอเซียเกี่ยวกับ "ศักยภาพทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ประกอบด้วย

เสาหลัก ๔ ด้าน..."

ภาพ  :  ลาสเวกัส  USA.

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 04 Oct 2013 @ 09:35 () แก้ไข 04 Oct 2013 @ 16:09, ()


ความเห็น (0)