อนุทิน 130180 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๒๓ |

"คนไม่มีเกราะ"

คนที่ไ่ม่มีภูมิคุ้มกันของชีวิต
คือคนที่ไม่ได้สร้างเกราะให้ตัวเองตั้งแต่เล็ก

เวลาเติบโตขึ้นไปในสังคม
หากเจออุปสรรคขวากหนามที่ขวางหน้า
ย่อมไ่ม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล

เขียน 03 Oct 2013 @ 23:59 () แก้ไข 05 Oct 2013 @ 00:24, ()


ความเห็น (0)