อนุทิน 130177 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

บางครั้งอยู่ในอารมณ์เพลีย ๆ เหนื่อย ๆ...พอเห็นบางสิ่งที่จี้ต่อมความสุข ทำให้ถึงกับยิ้มออกพร้อมกับหัวเราะ ฮึฮึ...อารมณ์ดีกลับมาอีกแล้ว คริ ๆ ๆ...(ทุกข์ไม่นานจริง ๆ สำหรับฉัน...)

ภาพ  :  USA.

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ทุกข์มีไว้คู่สุขสนุกสนาน สุขไม่นานทุกข์ก็พลาญมลายสิ้น สุขมีไว้ให้รู้ทุกข์สุดลำเค็ญ อย่าเคี่ยวเข็ญทุกข์สุขอยู่ที่ตน

ขอบคุณค่ะ พี่ krutoiting