อนุทิน #130168

วันนี้สมัครตัวเป็นลูกศิษย์ ครูดนตรีไทยของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

อ.พี่เล็ก และจะจัดเวลาสำหรับตัวเองได้ย้อนอดีตดนตรีไทยกับครูดนตรีไทยที่โชคชะตาได้พามาพบให้รู้จักในวันนี้

คงเป็นบุญเก่าให้ได้มาเจอกัน และจะขอวิชามาฝึกฝนเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในโอกาสฝันนี้เพื่อสว.

เขียน:

ความเห็น (0)