อนุทิน 130166 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • สิ้นสุดแล้วอีกหนึ่งภาคเรียน  ฉันพยายามทำงานให้มีเบิกบาน  "งานได้ผลคนเป็นสุข"  
 • ปีนี้ฉันจำตัดใจไม่ปรับคะแนนให้นักเรียนบางคนด้วยเหตุผลเพราะขาดวินัยในตนเอง
  และขาดความกตัญญู  เพียงแค่เขียนจดหมายหนึ่งฉบับให้แม่อ่านแล้วแม่ตอบรับส่งครูเพียงเท่านี้ยังทำไม่ได้
  เกรดสี่ก็ไม่ควรจะได้  ทั้ง ๆ ที่เป็นเด็กเรียนดีมาก  
  หากแต่ลึก ๆ เธออาจมีปมอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถทำเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้ได้  
 • ในชีวิตของการเป็นครูฉันไม่ปรารถนาลูกศิษย์ที่เก่งมากไปกว่าคนดีและมีคุณธรรม  เก่งแค่ไหนถ้าไม่กตัญญูครูยอมรับไม่ได้

                                                                        ธรรมทิพย์
                                                                    ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  

               
เขียน 03 Oct 2013 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)