อนุทิน 130164 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น...ถ้าต่างก็ทำงานภายใต้หลักการที่ถูกต้องแล้ว...ฉันคิดว่าไม่แตกต่างกัน...แต่จะแตกต่างกันก็ตรงที่...คน ๆ นั้น ไม่ทำงานภายใต้หลักการอันเดียวกัน...

ภาพ  :  เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)