อนุทิน #130163

คนบางคนแม้นอยู่....ก็เหมือนตาย
คนบางคนแม้นตายแล้ว...ก็เหมือนอยู่
ไม่เคยห่างไกลจากความรู้สึก

                           ธรรมทิพย์
                        ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (1)