อนุทิน 130150 - สุกัญญา ศรีสมุทร

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

 

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวก็ดำเนินไปด้วยดี นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหามากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแรงและความดัน และทุกๆวันของตอนเย็นดิฉันได้ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมนักเรียนในสายชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  และหน้าที่ของดิฉันที่ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงคือ รับเด็กนักเรียนตอนเช้าของทุกๆวันศุกร์ และคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนกลับบ้านตอนเย็นของทุกวัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)