อนุทิน 130149 - สุกัญญา ศรีสมุทร

 

สัปดาห์ที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

 

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ดิฉันได้พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นโครงการและได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดพุทธมงคลนิมิตร โดยรายการแข่งขันมีดังนี้ อัจฉริยภาพ โครงงาน Science Show เป็นต้น โดยการแข่งขันดังกล่าวเริ่มวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ที่ผ่านมา และในสัปดาห์ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปลุล่วงด้วยดี

เขียน 03 Oct 2013 @ 13:54 ()


ความเห็น (0)