อนุทิน 130148 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖

                สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๗ นี้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างง่ายเนื่องจากนักเรียนตั้งใจฟังมากขึ้น กล้าแสดงออก และร่วมกันทำกิจกรรมภายในห้องเรียน โดยภาพรวมแล้วเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ยังมีบางส่วนที่ยังส่งเสียงดัง แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

                การสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้ สอนเสดทันเวลาแต่จะมีเด็กเรียนร่วมที่ดิฉันยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นเด้กที่อยู่นิ่งไม่ได้ เสียงดังตลอดเวลา ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสอนและการเรียนของเด็กนักเรียนอยู่ แต่โดยภาพรวมแล้วทุกอย่างดีค่ะ

เขียน 03 Oct 2013 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)