อนุทิน 130139 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๕-๙ ของเดิอนสิงหาคม ๒๕๕๖

         สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. ณ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ผู้สอนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้เรียนได้  ทำให้มีความสุข สนุกกับการสอนมากขึ้นในหน้าที่การสอนให้แก่นักเรียน

         นอกจากหน้าที่การสอนแล้วยังมีหน้าที่ในการสอนและคุมสายชั้นป.6 แทนครูพี่เลี้ยง เนื่องจากครูพี่เลี้ยงติดงาน  แต่การทำกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นนักเรียนทุกคนให้ความร่ามมือเป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่เขียนหนังสือไม่ถูก อ่านไม่ออก         

เขียน 03 Oct 2013 @ 12:12 ()


ความเห็น (0)