อนุทิน 130138 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

 สัปดาห์ที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๖

     การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของดิฉันได้จบบทเรียน และในสัปดาห์นี้ดิฉันได้ทบทวนเนื้อหาตั้งแต่เริ่มเรียนวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ บอกแนวข้อสอบให้กับนักเรียน และเคลียร์คะแนนเก็บของนักเรียนที่ยังค้างอยู่ งานที่ค้างส่ง และทำ ปพ.๕ ของวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓ ปพ.พิเศษ ของนักเรียนป.๓/๒ และทางโรงเรียนได้จัดการสอบในวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และปิดภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

เขียน 03 Oct 2013 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)