อนุทิน 130126 - พระวิสัน ปริมาณ

 

 

โจโฉ ใช้คนไม่เลือกชนชั้นและวรรณะ เน้น Competency เป็นหลัก คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ผู้บริหารทำงานเป็นต้องเลือกคน จึงตรงกับบริบทของคำว่า " Put the right man on the right job" ซึ่งบทความนี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนคน จึงเป็นยอดคน 

เขียน 03 Oct 2013 @ 07:56 () แก้ไข 03 Oct 2013 @ 07:56, ()


ความเห็น (0)