อนุทิน 130119 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๐๙ |

"ศีล ๕ รักษาไว้"

...

ศีลข้อหนึ่ง ไม่ทำร้าย ไม่เีบียดเบียน
ศีลข้อสอง ไม่ว่ายเวียน ขโมยของ
ศีลข้อสาม ไม่นอกใจ ให้ไตร่ตรอง
ศีลข้อสี่ ให้กลั่นกรอง พูดแต่จริง

ศีลข้อห้า เป็นบ่อเกิด ของทั้งหมด
ให้ละลด เลิกกระทำ กรรมผีสิง
ออกพรรษา เข้าพรรษา อย่าประวิง
รักษาศีล ให้จริง อย่าทิ้งธรรม

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (สองยามมานาน)
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 03 Oct 2013 @ 00:42 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มนุษย์เราทำได้ก็ OK นะ…สะสมบุญ + บารมี เพื่อต่อทุนไปภพหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับพี่ ;)…