อนุทิน 130099 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"ข้าพเจ้าไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร ...ข้าพเจ้าตระหนักรู้แต่เพียงว่า ณ ปัจจุบันข้าพเจ้ามีชีวิตและมีลมหายใจที่จะขัดจะเกลาจิตใจของตนเองให้หยาบกระด้างน้อยลง"

จากบันทึกชื่อชีวิตคือดำรงอยู่เพื่อการดำเนิน ของอ. Ka-Poom
อ่าน 41 · ดอกไม้ 4

6 วันที่แล้ว

เขียน 02 Oct 2013 @ 17:52 ()


ความเห็น (0)