อนุทิน 130081 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"การเชื่อคนง่าย"...ก็เป็นอันตรายต่อตัวเราเช่นกัน...สังคมทำให้ตัวฉันจากคนง่าย ๆ สบาย ๆ เป็นคนต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้น...เหมือนกับผ้าขาว...ที่จะมีผู้คอยป้ายสิ่งที่แปดเปื้อนเข้าใส่ จนผ้าข้าวนั้นต้องหม่นหมองไปในที่สุด...อนิจจัง!!! น่าเสียดายความ "บริสุทธิ์ใจ"

 

ถ่ายที่  :  ประเทศจีน

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 02 Oct 2013 @ 07:00 () แก้ไข 02 Oct 2013 @ 09:02, ()


ความเห็น (4)

จริงค่ะ ผอ.บุษยมาศ

ภาพบอกให้เรารู้จักความยิ่งใหญ่ รู้จักหยุด และปล่อยวางนะครับอาจารย์

ขอบคุณค่ะ อาจารย์อร…

ของคุณค่ะ คุณ “พี่หนาน” ใช่เลยค่ะ…