อนุทิน #130075

| อนุทิน ... ๕๐๙๖ |

"..."

ความกล้าหาญในการตัดสินใจ

เป็นการรักษาเวลาไว้

เพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้ยาวนานขึ้น

บ้่านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามดึกมาก)
๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)