อนุทิน 130075 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๙๖ |

"..."

ความกล้าหาญในการตัดสินใจ

เป็นการรักษาเวลาไว้

เพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้ยาวนานขึ้น

บ้่านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามดึกมาก)
๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 02 Oct 2013 @ 00:57 () แก้ไข 02 Oct 2013 @ 00:59, ()


ความเห็น (0)