อนุทิน 130074 - โบว์

  ติดต่อ

    จากการเรียนวิชา กิจกรรมการรักษา ของนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคลิปเพื่อเป็นสื่อแนะนำ เผยแพร่ความรู้ สำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)