อนุทิน 130072 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

วันนี้มีการปรึกษาหารือในการทำงานเกี่ยวกับงาน พอสว.

วางแผนการปฏิบัติงานวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ประสาน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยา การจัดเตรียมยา....

ทำบัญชียา......

1 ตุลาคม 2556 เวลา 23.30 น.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)