อนุทิน 130072 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้มีการปรึกษาหารือในการทำงานเกี่ยวกับงาน พอสว.

วางแผนการปฏิบัติงานวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ประสาน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยา การจัดเตรียมยา....

ทำบัญชียา......

1 ตุลาคม 2556 เวลา 23.30 น.

เขียน 01 Oct 2013 @ 23:29 () แก้ไข 01 Oct 2013 @ 23:30, ()


ความเห็น (0)