อนุทิน 130069 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ ปากบุญเผยพจน์ได้ ...... ดังประสงค์

หวังสิ่งใดก็คง .................. ไป่ข้อง

ปากบาปจิตจำนง .............. ในสิ่ง ใดนา

หวังสิ่งใดเรียกร้อง ............. ย่อมไร้ความหมาย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาธุ