อนุทิน 130069 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ปากบุญเผยพจน์ได้ ...... ดังประสงค์

หวังสิ่งใดก็คง .................. ไป่ข้อง

ปากบาปจิตจำนง .............. ในสิ่ง ใดนา

หวังสิ่งใดเรียกร้อง ............. ย่อมไร้ความหมาย

เขียน 01 Oct 2013 @ 21:32 () แก้ไข 01 Oct 2013 @ 21:34, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ