ติดต่อ

อนุทิน #130059

การสอนให้เด็กมีความซื่อสัตย์โดยเฉพาะในช่วงสอบ คือการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่อนาคตของชาติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)