อนุทิน #130059

การสอนให้เด็กมีความซื่อสัตย์โดยเฉพาะในช่วงสอบ คือการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่อนาคตของชาติ

เขียน:

ความเห็น (0)