อนุทิน 130059 - tuknarak

tuknarak

การสอนให้เด็กมีความซื่อสัตย์โดยเฉพาะในช่วงสอบ คือการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีแก่อนาคตของชาติ

เขียน 01 Oct 2013 @ 19:24 ()


ความเห็น (0)