อนุทิน 130009 - บุษยมาศ

ช่วงเช้า เสร็จไปอีกภาระกิจ "การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย" รอบที่ ๒ ครั้งนี้ไม่ค่อยได้เตรียมตัวมากเหมือนทุก ๆ ครั้งเลย พบข้อบกพร่องในการจัดทำเอกสารของน้อง ๆ ในกอง...(เพราะไม่มีเวลานำมาให้ดูก่อนการประชุม เหตุจากไปราชการ ๓ วันที่แล้ว)...ผอ.กองอย่างพี่เลยต้องอาศัยประสบการณ์ตรง (เดิม) ร่ายยาวให้ผู้บริหารฟังแบบมีหลักการ...บอกถึงเหตุผล เรื่องที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคที่ได้พบตอนเมื่อพิจารณาในครั้งที่แล้ว...แต่ก็สามารถนำพาไม่ให้เจ้าหน้าที่และรวมถึง ผอ.กอง หน้าแตกและถูกตำหนิได้...(เขาเรียกว่าต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา คริ ๆ)...ขอแก้ตัวในครั้งต่อไป...ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้แน่นอน..."สัญญา" ค่ะ

 

ถ่ายที่  :  ประเทศจีน

โดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 30 Sep 2013 @ 12:11 ()


ความเห็น (0)