อนุทิน 130006 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 23 กันยายน 2556

         เนื่องจากสัปดาห์ของการสอบปลายภาคของนักเรียนเสร็จสิ้น สัปดาห์นี้ครูทุกคนจะต้องรวบรวมคะแนน ทำคะแนนนักเรียนและตัดเกรดเพื่อเตรียมส่งฝ่ายวิชาการ ดิฉันทำหน้าที่ส่งรวบรวมคะแนนและตัดเกรดในห้องที่รับผิดชอบสอน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1/4 และ 1/6 ในการรวบรวมคะแนน จะต้องบันทึกคะแนน 2 ทาง คือ ลงบันทึกในโปรแกรมสำหรับตัดเกรดและบันทึกลงในสมุด ปพ. 5 ซึ่งกำหนดในวันที่ 26 กันยายน หลังจากส่งคะแนนจะมีแลกเปลี่ยน/ตรวจทาน ของคุณครูหัวหน้าหมวด อีกครั้ง

         นอกจากนี้โรงเรียนมีกิจกรรมการบวชเณรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกปี โดยเป็นโครงการใหญ่ ที่มีการเตรียมงานอย่างไว้อย่างดี และจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน- 1 ตุลาคม ณ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ในวันที่ 25 กันยายน เป็นวันที่นักเรียนจะต้องเข้าทำพิธีปลงผม และบวช ในวันนี้จะมีแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานเพื่อทำการบวชให้แก่นักเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกสอนจะทำหน้าที่ในการช่วยงานที่วัดตลอดการบวชของสามเณร ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการที่ครูฝึกสอนได้เรียนรู้

เขียน 30 Sep 2013 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)