อนุทิน 130005 - Puttachart Jitjoerjun

ผู้ป่วย-ผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

แม้ว่าการออกกำลังกายจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็อาจจะมีโทษหรือผลเสียสำหรับคนบางกลุ่ม กลุ่มคนเหล่านี้สมควรที่ปรึกษาแพทย์ เพื่อประเมินว่าจะออกกำลังได้หรือไม่ จะออกกำลังอย่างไร หนักแค่ไหน กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่

อายุกลางคนหรือสูงอายุ และไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน เช่นชายอายุมากกว่า 40 ปีหรือหญิงอายุมากกว่า 45 ปีหากจะออกกำลังต้องปรึกษาแพทย์
มีโรคเรื้อรังประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
มีอาการแน่หน้าอก หรือแน่คอบริเวณกรามเวลาออกกำลังกาย
เป็นลมหมดสติขณะออกกำลังกาย
เหนื่อยง่ายแม้ว่าจะออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย.
มีโรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบ
มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัวสูบบุหรีหรือเคยสูบบุหรี่

อายุน้อยกว่า40,50ใน ชายและหญิง
ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ สูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัย
โรคหัวใจ โรคปอด โรคประจำตัวอื่นๆ

แพทย์จะประเมินสุขภาพของท่าน บางรายอาจต้องตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพาน treadmill exercise

หากขณะออกกำลังกายและเกิดอาการดังต่อไปนี้ ท่านควรจะหยุดการออกกำลังกาย และปรึกษาแพทย์

- เป็นไข้หวัด หรือโรคอื่นๆ
- รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
- บวม ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ
- เจ็บหน้าออก หรือหัวใจเต้นเร็ว
- หายใจเหนื่อย
- เป็นไส้เลื่อน

ข้อห้ามในการออกกำลังกายเด็ดขาด

- หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- หัวใจวายที่ยังคุมอาการไม่ได้
- โรคติดเชื้อ

ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายในภาวะต่อไปนี้

- ความดันโลหิตยังควบคุมไม่ได้ >200/115
- โรคหัวใจ
- เกลือแร่บกพร่อง
- ตั้งครรภ์
- โรคติดเชื้อ

เขียน 30 Sep 2013 @ 09:29 () แก้ไข 30 Sep 2013 @ 10:47, ()


ความเห็น (0)