อนุทิน #130000

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เตรียมตัวประชุมการพิจารณาความดีความชอบในช่วงเช้า...สำหรับช่วงบ่ายประชุมบุคลากรภายในกอง เตรียมจัดทำภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง + แผนพัฒนารายบุคคลใหม่ + ตัวชี้วัดในการทำงาน (เพื่อจัดระบบงานบุคคลให้ดีขึ้น)

ภาพ  :  ประเทศจีน (นางพญางูขาว)

ถ่ายโดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)