อนุทิน 130000 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เตรียมตัวประชุมการพิจารณาความดีความชอบในช่วงเช้า...สำหรับช่วงบ่ายประชุมบุคลากรภายในกอง เตรียมจัดทำภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง + แผนพัฒนารายบุคคลใหม่ + ตัวชี้วัดในการทำงาน (เพื่อจัดระบบงานบุคคลให้ดีขึ้น)

ภาพ  :  ประเทศจีน (นางพญางูขาว)

ถ่ายโดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

เขียน 29 Sep 2013 @ 23:05 () แก้ไข 30 Sep 2013 @ 09:01, ()


ความเห็น (0)