อนุทิน 130000 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เตรียมตัวประชุมการพิจารณาความดีความชอบในช่วงเช้า...สำหรับช่วงบ่ายประชุมบุคลากรภายในกอง เตรียมจัดทำภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง + แผนพัฒนารายบุคคลใหม่ + ตัวชี้วัดในการทำงาน (เพื่อจัดระบบงานบุคคลให้ดีขึ้น)

ภาพ  :  ประเทศจีน (นางพญางูขาว)

ถ่ายโดย  :  บุษยมาศ  แสงเงิน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)