อนุทิน 129996 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 18 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างยุ่งมากพอสมควร เนื่องจากคุณครูทุกคนต่างยุ่งกับการเตรียมนักเรียนที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนที่ต้องไปแข่งขันต่างก็เตรียมตัวอย่างมากเป็นพิเศษ ทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่น มีการจัดทำแผนการสอนทุกครั้งที่จะสอน และมีการเตรียมการสอนทุกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างราบรื่น สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ได้พานักเรียนไปแข่งขันการแสดง Science showและเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนของเราได้รับรางวัลเหรียญเงินสำหรับการแข่งขัน Science show ในระดับประถมศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:52 ()


ความเห็น (0)