อนุทิน #129995

๐ มรณัสสติท่านซ้อง ...... สรรเสริญ
ควรคิดจะเจริญ ............. มากไว้
ถึงคราจักเพลิดเพลิน ..... ไม่พรั่น พรึงนา
มีสติกำหนดได้ ............. ดั่งนี้ดีหนา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)