อนุทิน 129995 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ มรณัสสติท่านซ้อง ...... สรรเสริญ
ควรคิดจะเจริญ ............. มากไว้
ถึงคราจักเพลิดเพลิน ..... ไม่พรั่น พรึงนา
มีสติกำหนดได้ ............. ดั่งนี้ดีหนา

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:46 () แก้ไข 29 Sep 2013 @ 22:05, ()


ความเห็น (0)