อนุทิน #129994

๐ ห้ามตายใครจักห้าม ...... ได้หรือ
ห้ามอย่างอื่นยังถือ ........... ว่าได้
ที่ดีนั่นก็คือ .................... อย่าประมาท
เพียรก่อกุศลไว้ ............... จักย้อนมาสนอง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)