อนุทิน 129994 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ ห้ามตายใครจักห้าม ...... ได้หรือ
ห้ามอย่างอื่นยังถือ ........... ว่าได้
ที่ดีนั่นก็คือ .................... อย่าประมาท
เพียรก่อกุศลไว้ ............... จักย้อนมาสนอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)