อนุทิน 129989 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 16 และสัปดาห์ที่ 17 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่เริ่มมีการวางแผนการจัดทำ Science show เพื่อเข้าแข่งขันในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในงานหัตถกรรม ทางโรงเรียนของเราได้ส่งการแข่งขันในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแสดง Science show ซึ่งมีด้วยกัน 2 ระดับคือ ระดับประถม และมัธยม ทุกๆเย็นนักเรียนและครูจะมีการคิดการแสดงและบทสนทนาที่จะใช้ในการแสดงครั้งนี้ โดยเริ่มจากการที่ให้เด็กนักเรียนชมการแสดง Science show จากที่เคยแสดงและได้รางวัลมาก่อนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับ Science show มากขึ้น ทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่น เด็กนักเรียนเริ่มมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งดิฉันคิดว่าอาจเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่ว่าจะเป็นการพูด การสนทนากับนักเรียน การใช้สื่อ รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนเก็บของนักเรียน ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออกนอกสถานที่และคุมนักเรียนเหล่านี้

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)