อนุทิน 129988 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ บ่ได้หวั่นแม้กระ ....... ทั่งตาย
ทุกสิ่งย่อมมลาย ......... อยู่แล้ว
อะไรหละที่หมาย ........ ชีวิต
จะกระเบื้องหรือแก้ว .... ก็ล้วนดุจกัน

เขียน 29 Sep 2013 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)