อนุทิน 129925 - Suksod Teerachai

  ติดต่อ

เราปรับเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้  แต่เราปรับเปลี่ยนใบเรือได้

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตแล้ว…เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนผู้อื่นได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราได้ค่ะ…เหตุผลก็คือ…ตัวเราอยู่ในอำนาจการควบคุมของเราเอง แต่คนอื่นจะอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของเราเอง เราจึงไปกำหนดผู้อื่นมิได้คร้า…