อนุทิน 129911 - บุษยมาศ

บุษยมาศ


อบรมเสร็จตัดสินใจไม่ถูกว่า...จะเดินหน้าทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งเป็นเชี่ยวชาญดีหรือว่า อยู่แค่เป็นผู้อำนวยการกองแบบนี้ไปเรื่อย ๆ...จนเกษียณ...กดดันฉันมาก ๆ...ถ้าทำเชี่ยวชาญ ฉันต้องมีเวลาส่วนตัวน้อยลงแน่นอน...บางครั้งตัดสินใจไม่ถูกในการเลือกทำตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือว่าหาความสุขให้กับชีวิตของฉัน (ชีวิตครอบครัว)...ขอเวลาตั้ง "สติ" สัก ๑ - ๒ วัน น่าจะตัดสินใจได้น่า...

 

เขียน 27 Sep 2013 @ 22:28 () แก้ไข 27 Sep 2013 @ 22:42, ()


ความเห็น (0)