อนุทิน 129908 - คุณมะเดื่อ

เข้าไปแก้ไขบันทึกเสร็จแล้ว จัดเก็บข้ัอมูลไม่ได้จ้ะ

เขียน 27 Sep 2013 @ 20:04 ()


ความเห็น (1)

แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ เมื่อคืนนึกว่าแก้หมดแล้ว ปรากฎว่ายังมีส่วนที่ผมมองข้ามไปครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับ