อนุทิน 129865 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๐๗๐ |

"เพชรแท้"

คนเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร
พึงอย่าได้โทษสิ่งไม่ดีของตัวเองว่า
เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนั้น

หากจะโทษต้องโทษที่ตัวเองใหลหลงไปกับ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว

มิฉะนั้น คงไ่ม่มีสุภาษิตที่ว่า

"เพชรแท้ อย่างไรก็คือ เพชรแท้"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

แม้อยู่ในโคลนก็ยังเป็นเพชร?

Sure ดั่งเรื่องราวที่พุทธองค์ทรงเล่าเรื่อง “หนอนในถังคูด” ;)…