อนุทิน 129865 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๗๐ |

"เพชรแท้"

คนเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร
พึงอย่าได้โทษสิ่งไม่ดีของตัวเองว่า
เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนั้น

หากจะโทษต้องโทษที่ตัวเองใหลหลงไปกับ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว

มิฉะนั้น คงไ่ม่มีสุภาษิตที่ว่า

"เพชรแท้ อย่างไรก็คือ เพชรแท้"

เขียน 27 Sep 2013 @ 12:10 () แก้ไข 27 Sep 2013 @ 12:11, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แม้อยู่ในโคลนก็ยังเป็นเพชร?

เขียนเมื่อ 

Sure ดั่งเรื่องราวที่พุทธองค์ทรงเล่าเรื่อง “หนอนในถังคูด” ;)…