อนุทิน 129857 - วัชราพร วงมู้ดา

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 26-30  สิงหาคม 2556  ในสัปดาห์นี้ได้มีการเรียนการสอนปกติและมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)