อนุทิน 129857 - วัชราพร วงมู้ดา

สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 26-30  สิงหาคม 2556  ในสัปดาห์นี้ได้มีการเรียนการสอนปกติและมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน

เขียน 27 Sep 2013 @ 08:10 () แก้ไข 27 Sep 2013 @ 08:21, ()


ความเห็น (0)