อนุทิน 129845 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/549389

การสอน คิด..วิเคราะห์..ใครว่ายาก ลองให้เด็กร้องเพลง..แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน..ฯลฯ แล้วให้ออกแบบท่าทางเป็นรายบุุคลและเป็นกลุ่ม ผลัดกันนำเสนอ..งานนี้ คิดกันสนั่นหวั่นไหว ไปคิดรูปแบบการสอนที่ยากๆอยู่ทำไม..ครูต้องคิดเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ส่วนเรื่องง่ายๆ ทำให้มันยาก..ให้รัฐบาลเขาคิด

เขียน 26 Sep 2013 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)