อนุทิน 129841 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ช่วงนี้ฉันเดินสายไปร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครูของโรงเรียน
 • ๒๕ กันยายน  งานเกษียณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ร้านใบเมื่ยง  หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ๒๖ กันยายน  งานเกษียณครูศิษย์เก่าราชินีบูรณะ (รวมรุ่นศิษย์เก่าที่เป็นครู) บรรยากาศอบอุ่นสนุกสนาน
 • ๒๘ กันยายน  เลี้ยงเกษียณครูคงทองวิทยารวม ๔ ท่าน
 • ๓๐ กันยายน  เลี้ยงเกษียณครูโรงเรียนราชินีบูรณะ รวม ๑๐ ท่านที่หอประชุมโรงเรียน
 • คิด ๆ แล้วน่าใจหายเสียดายครูดีมีฝีมือหลายท่านที่เกษียณ...
  ครูที่อยู่ข้างหลังจำต้องรับไม้ผลัดสืบสานเจตนารมณ์ขององค์พระพันปีหลวงสืบไป...
  เพื่อจะได้รับ "รางวัลของครู" ในวันเกษียณ
 • "ความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพานไหว้ครู  แต่อยู่ตรงได้รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
  รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตก้าวไกล เป็นคนที่ดีให้ได้นั่นคือรางวัลให้ครู"

                                                                                              ธรรมทิพย์
                                                                                           ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน 26 Sep 2013 @ 19:44 () แก้ไข 26 Sep 2013 @ 19:52, ()


ความเห็น (0)