อนุทิน 129834 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 16 กันยายน 2556

      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ซึ่งให้เริ่มมีการสอบวันแรกในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน และสิ้นสุดในวันที่ 20 กันยายน โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้ 

       วันที่ 16 กันยายน ระดับชั้นที่สอบ คือ ม.1,ม.3,ม.6

       วันที่ 16 กันยายน ระดับชั้นที่สอบ คือ ม.2,ม.4,ม.5,ม.6

       วันที่ 16 กันยายน ระดับชั้นที่สอบ คือ ม.1,ม.3,ม.6

       วันที่ 16 กันยายน ระดับชั้นที่สอบ คือ ม.2,ม.4,ม.5

       วันที่ 16 กันยายน ระดับชั้นที่สอบ คือ ม.4,ม.5

       โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการคุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดยจะทำหน้าที่ควบคู่กับครูประจำชั้นของแต่ละห้อง ซึ่งการเป็นกรรมการคุมสอบก็ถือว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของครูเช่นกัน

เขียน 26 Sep 2013 @ 15:32 ()


ความเห็น (0)