อนุทิน 129803 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

ตั้งแต่วันจันทร์ .คุมสอบ..ปลายภาคเรียนที่ 1/2556 เมื่อให้นักศึกษาลงชื่อเข้าสอบแล้ว สะดุดในชื่อของสองคนนี้

นักศึกษาชาย ชื่อ นาย บุศรินทร์

นักศึกษาหญิง ชื่อ นางสาวสุริยะ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)